Polara

1953 startade Peppino Polara sitt företag och började producera dryck. Sedan dess har Polara producerat dryck och idag har man flera olika produktkategorier men dessa tre drycker är ursprungsdrycken från starten och gjorda enligt gamla recept och traditioner men nu med modern utrustning och metoder. De sicilianska citrusfrukterna är grunden för samtliga.