Tree in a bottle

Tree in a bottle är superentreprenören Emils verk. Han buteljerar fantastiskt vatten från Stenkulla brunn och köper ett träd varje gång han säljer en flaska. Träden konsumerar din  (allas, faktiskt) koldioxid och sprutar ut syre, binder jorden och hindrar jordskred, de kan försörja familjer, de tillför vatten till brunnar och de kan mättar hunger. Det krävs endast sex planterade träd för att kompensera för en persons koldioxidförbrukning under ett helt år!

Mer info på www.treeinabottle.se